O funkcjach spójników że, żeby, iż w Pamiętnikach Paska (na marginesie prac nad słownikiem Pamiętników)

Zofia Kawyn-Kurz

Poradnik Językowy 5/1958 s. 221-232
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-nik