Determinologizacja wielowyrazowych terminów wojskowych

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 10/2004 s. 35-45
Dział: Artykuły i rozprawy