Z zagadnień szyku wyrazów w języku staropolskim (Dokończenie)

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 5/1958 s. 246-255
Dział: Artykuły