Struktura a znaczenia wyrazów

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1958 s. 265-272
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-arnia-izna/-yzna