Formacje z historycznym elementem -k w gwarach polskich

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 6/1958 s. 273-287
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-us-k--ek-ka-ko-ec-ca-ica/-yca-ik/-yk-nik-ak-acz-sko-isko/-ysko-anka-ówna/-ewna-owa/-ewa-aczek-iczka-ina/-yna-ątko-arz-ar-uk-aczka-cki-ski