Typowe zasięgi zjawisk językowych na Kaszubach

Jadwiga Zieniukowa

Poradnik Językowy 6/1958 s. 287-303
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ica/-yca-ówka