Deskryptywne konotacje zwierząt

Bartłomiej Maliszewski

Poradnik Językowy 10/2004 s. 46-58
Dział: Artykuły i rozprawy