Zdania względne w gwarze łęczyckiej

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 6/1958 s. 311-318
Dział: Artykuły