O tak zwanych zwrotach trudnych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 6/1958 s. 325-328
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
w kierunkuw celu