Wkład

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1958 s. 330-332
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
wkład