Podstawy lingwistyczne automatycznego analizatora morfologicznego AMOR

Joanna Rabiega-Wiśniewska

Poradnik Językowy 10/2004 s. 59-78
Dział: Artykuły i rozprawy