Rzeczowniki zbiorowe w Pamiętnikach J. Chr. Paska

Barbara Rykiel

Poradnik Językowy 7/1958 s. 351-360
Dział: Artykuły