O tak zwanych zwrotach trudnych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 7/1958 s. 372-373
Dział: Język polski w szkole