Z gwary nowosądeckiej. Próba odwagi [Jamnica, pow. Nowy Sącz]

J. Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 7/1958 s. 380-380
Dział: Teksty gwarowe