Paweł Nowak, Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Lublin 2002

Kazimierz Ożóg

Poradnik Językowy 10/2004 s. 84-87
Dział: Recenzje