Tzw. narzędnik porównawczy w twórczości poetyckiej Juliana Tuwima

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 9/1958 s. 429-445
Dział: Artykuły