Zapożyczenia leksykalne z gwary mazurskiej i języka polskiego w języku starowierców z powiatów Mrągowo i Pisz

Iryda Grek-Pabisowa

Poradnik Językowy 9/1958 s. 445-450
Dział: Artykuły