Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej. Teoria, praktyka, konteksty, Wrocław 2003

Anna Barankiewicz

Poradnik Językowy 10/2004 s. 87-90
Dział: Recenzje