Ulejno

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 9/1958 s. 460-463
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ica/-yca-ino-no