Potem doczekają się potomstwa

Jan Pilich

Poradnik Językowy 9/1958 s. 466-466
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
doczekuje się