Antygona, gdy została odprowadzona do grobu, żegna się ze światem

Jan Pilich

Poradnik Językowy 9/1958 s. 467-467
Dział: Język polski w szkole