Car Rosji

Jan Pilich

Poradnik Językowy 9/1958 s. 467-468
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
car Rosji/rosyjski