Tadeusz Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001

Magdalena Majdak

Poradnik Językowy 10/2004 s. 91-94
Dział: Recenzje