Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003

Alicja Sobańska

Poradnik Językowy 10/2004 s. 94-97
Dział: Recenzje