Polski atlas etnograficzny. Zeszyt Próbny, cz. I, II, Wrocław 1958

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 10/1958 s. 497-504
Dział: Recenzje i sprawozdania