Połów perełek. Precz z szablonem!

W. E. Redyk [Gabriel Karski]

Poradnik Językowy 10/1958 s. 519-519
Dział: Głosy czytelników