Sybille Schmidt, Kompetencja komunikacyjna Niemców w polskich aktach grzeczności językowej, Pułtusk 2003

Magdalina Mitrewa

Poradnik Językowy 10/2004 s. 97-100
Dział: Recenzje