O pojęciu znaku

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1/1960 s. 1-4
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ik/-yk