Z zagadnień fonetycznych w atlasie słowiańskim

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 1/1960 s. 5-12
Dział: Artykuły