W sprawie próbnego mapowania ogólnosłowiańskiego materiału językowego

Maria Preobrażenskaja

Poradnik Językowy 1/1960 s. 31-35
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-uch-un-ak-el-en