Termin topograficzny hala w języku polskim

Janina Szewczyk

Poradnik Językowy 1/1960 s. 36-44
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
hala