Uwagi o pisowni. Dotyczyć czego. Leszno — leszczyński. Kok

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1960 s. 44-48
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów