Drobne spostrzeżenia. Skupsztina a nie „Skupszczyna”

A. [Andrzej] Sieczkowski

Poradnik Językowy 2/1960 s. 81-82
Dział: Artykuły