Mały atlas gwar polskich, t. II, cz. I, II, Wrocław—Kraków 1959

Jan Basara

Poradnik Językowy 2/1960 s. 82-91
Dział: Recenzje