Słownictwo społeczno-polityczne w języku osób polskiego pochodzenia na Litwie (na podstawie badań ankietowych)

Mirosław Dawlewicz

Poradnik Językowy 1/2005 s. 10-26
Dział: Artykuły i rozprawy