Staropolska oboczność Wociech // Wojciech

Tadeusz Skulina

Poradnik Językowy 3/1960 s. 113-123
Dział: Artykuły