Przymiotnik od Warta. Maszynownia. Ryba w l. pojed. Wszystek. O wymowie scenicznej. Biblioteka. Spotkać. Lekarz weterynarii. Górnik. Zasypiać gruszki w popiele

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1960 s. 137-144
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów