Językoznawstwo a pogląd na świat

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 4/1960 s. 148-161
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ica/-yca