O pewnej funkcji spójnika abo w języku górnołużyckim

L. I. Rojzenzon [Leonid Iwanowicz Rojzenzon]

Poradnik Językowy 4/1960 s. 161-166
Dział: Artykuły