Formy żeńskie nazwisk. Metodyczny — metodologiczny. Niedowidzieć. Końcówka -em. Realne znaczenie wyrazów. Lokalizacja

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1960 s. 187-192
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów