Konstrukcje imiesłowowo-bierne z imiesłowem niedokonanym w języku polskim

Włodzimierz Klimonow

Poradnik Językowy 5/1960 s. 207-217
Dział: Artykuły