Friedrich Lorentz, Pomoranisches Worterbuch, t. I: A—P, Berlin 1958

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 5/1960 s. 217-225
Dział: Recenzje