"Zeszyty Naukowe", Sekcja Językoznawstwa (Prace Katedry Języka Polskiego), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach, Katowice 1959

Jan Basara

Poradnik Językowy 5/1960 s. 225-225
Dział: Recenzje