Paradoksy językowe w tekstach aforystycznych

Jadwiga Stawnicka

Poradnik Językowy 1/2005 s. 40-48
Dział: Artykuły i rozprawy