Popadanie. Z górą. Przypominać, życzyć — rząd składniowy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1960 s. 231-234
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów