Przyczynek do historii językoznawstwa w Polsce. Przemówienie z okazji otrzymania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego d. 25.V.1960 r.

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1960 s. 241-246
Dział: Artykuły