Wyraz gwarowy i jego granice

F. P [Fiedot Pietrowicz] Filin

Poradnik Językowy 6/1960 s. 247-264
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ca