Nazwy rękojeści bata w gwarach polskich

J. Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 6/1960 s. 264-269
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-isko/-ysko-ycho