Struktura języka a geografia lingwistyczna

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 7/1960 s. 289-292
Dział: Artykuły