O polskiej tęsknocie i francuskiej nostalgie

Anna Krzyżanowska

Poradnik Językowy 1/2005 s. 49-59
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
tęsknotanostalgie